Aiga Bruzule

Lieliska attieksme no pasniedzēja Jāņa Rabuško un superīgs instruktors Mārtiņš Lūks. 🙂

Skatīt oriģinālu šeit